Jak obliczyć marżę

Każda firma ma swoją metodykę jak obliczyć marżę. Zajmują się tym przeważnie działy kontrolingu, o ile firma takie posiada.

Czym jest marża?

Jak obliczyć marżęW najprostszym ujęciu marża jest stosunkiem zysku do przychodu. Wyraża się ją najczęściej w jednostkach procentowych. Ważne jednak jest podejście czy chcemy policzyć udział zysku z całej działalności przedsiębiorstwa czy udział zysku z samej tylko sprzedaży. Wiemy bowiem, że zysk jest różnicą przychodów i kosztów działalności. Teraz ważne czy odejmiemy wszystkie koszty, które przedsiębiorstwo poniosło, czy tylko te, które stricte dotyczą sprzedaży. Stąd biorą się pojęcia marża brutto i marża netto. Ta pierwsza dotyczy samych procesów sprzedaży, pomijając koszty pośrednie.

Jak obliczyć marżę?

Powracając do sposobów jak obliczyć marżę, w dużych firmach stosowane są wskaźniki zysku operacyjnego, na przykład EBIT i dodatkowo funkcjonuje gospodarka magazynowa, gdzie marża może na przykład stanowić różnicę między ceną sprzedaży a PZ, czyli dokumentem przyjęcia do magazynu. Duża ilość dokumentacji określa własną metodykę liczenia marży. Nie jest łatwo określić kosztów pośrednich i bezpośrednich, wszystko zależy od sposobu sprzedaży konkretnego produktu. Dobrym słowem na określenie marży, tak jak i każdego innego wskaźnika ekonomicznego jest określenie „to zależy”. Możemy mieć ponadprzeciętną marżę brutto, podczas gdy marża netto jest na minusie i firma może odnosić stratę. Jest to kwestia poznania firmy i rynku, na którym się znajduje. Od tego w działach kontrolingu pracuje gro analityków, by każdy wedle swojej wiedzy, mógł odnieść uzyskany wynik do ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa.

Czasem marżą nazywa się też udział w zakupie, czyli stosunek zysku do zakupu. Jednak takie określenie spotyka się z krytyką, gdyż ów stosunek doczekał się już swojej nazwy zwanej narzutem. Podsumowując marża stanowi udział w przychodach. Może być marża brutto, marża netto, czy też inne wskaźniki związane z zyskiem operacyjnym. Jej wynik zależy od specyfiki firmy. Obliczeniowo, często może pomylić się z narzutem.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here