Jak się pisze rozprawkę?

W szkole, na przedmiocie, jakim jest język polski, nauczyciele uczą pisania różnego rodzaju tekstów. Każdy uczeń musi posiąść wiedzę i umiejętnie ją wykorzystać do tworzenia opowiadań, charakterystyk, pisania ogłoszeń, zaproszeń, tekstów formalnych i innych. Jednym z głównych zagadnień, jakie musi się nauczyć wychowanek jest tworzenie rozprawki.

Rozprawka jest to jedna z najtrudniejszych form wypowiedzi i przedstawia stanowisko autora wobec danej rzeczy lub przedstawionego problemu. Jest to tekst argumentacyjny, w którym piszący powinien przekonać czytelnika, do swoich idei. W rozprawce można rozważać problemy dotyczące różnych dziedzin nauki i życia. Przedstawione są w niej tezy dotyczące danego problemu, a także argumenty, które mają udowodnić racje opisywanej kwestii.

Jak się pisze rozprawkę, aby była ona poprawna i w pełnym świetle ukazywała podejmowany temat?

Jak się pisze rozprawkę?Aby bezbłędnie napisać ten rodzaj tekstu należy dobrze zrozumieć i zinterpretować jego temat. Należy uważnie go przeczytać, a także zastanowić się na jego sensem.
Pierwszym etapem pisania rozprawki jest wstęp, który powinien dobrze wprowadzać i opisywać całość podejmowanej kwestii. Powinien on także budzić ciekawość i zainteresowanie odbiorcy. We wstępie powinna zostać postawiona teza, której autor będzie bronił w dalszej części tekstu.

W następnych częściach rozprawki, osoba pisząca powinna dokładnie i wyczerpująco argumentować ustalone przez siebie stanowisko. W pewien sposób udowodnić jego słuszność. Argumenty powinny być zrozumiałe i łatwe do odczytania przez odbiorcę. Powinno się ich znajdować na tyle dużo, by mogły swobodnie przekonać czytelnika. Dobieranie dowodów to proces myślowy, polegający na dopasowywaniu faktów oraz sięganiu pamięcią w poszukiwaniu informacji pomocnych przy opisaniu słuszności danego tematu. Każdy argument powinien być opisany w kilku zdaniach. Wprowadzanie argumentów powinno zaczynać się wyrażeniami: kolejno, następnie, po pierwsze, po drugie, itp.

Ważną częścią rozprawki jest także zakończenie, w którym autor musi wysunąć wnioski z przedstawionej pracy, uogólnić i ocenić słuszność argumentów, a także spuentować swoje przemyślenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here